M
spacersmall
omskolen

Generelt om skolen

Vi er en lille skole med et stort kreativt output. Skolen er fyldt med talenter på march, elever der realitetstester deres drømme, kompetente og engagerede lærere, som sammen og med professionelle værktøjer skaber et stærkt afsæt for vores elever, baseret på mindst tre ting:

Kunstnerisk og håndværksmæssigt overbevisende produktioner, der kan bruges af eleverne som praktisk bevis for deres talent og kompetenceindsigt i kreative arbejds- og samarbejdsprocesser
Personlig afklaring og uddannelsesmæssig fokus.

Med udgangspunkt i elevernes forudsætninger og talent og med det store udkig til de muligheder, der ligger i hele spektret af udtryksformer i og omkring film og fotografi, udvikler vi et studiemiljø, hvor ideer bliver til virkelighed og fortællinger får ben at gå på.

Medierne bliver de redskaber de er skabt til: bærere af fortællinger mellem mennesker.

Formerne er frie og mangfoldige som film- og fotokunsten, det eneste vi forlanger er at tingene fungerer hensigtsmæssigt og på sine egne præmisser: Altså håndværksmæssig og kompetent formgivning af vilde ideer og kreativ mangfoldighed. Det handler grundlæggende om at kunne formidle sine fantasier og ideer.

spacersmall
skolenslinjer

Skolens linjer

Kernen i skolens liv er de 2 hovedlinjer FILM og FOTO, med hver sit basishold og hver sine avancerede forløb.


På basis kan du i princippet komme ind fra gaden med det formål at lære det du brænder for, uden andre forudsætninger end netop lysten. Men så går det også løs for alvor, med et fagligt, kreativt miljø, hvor kunst og håndværk bliver taget alvorligt og hvor dit engagement er et krav.

Basisholdene er præcis hvad de siger de er, en basis eller et grundlag for at kunne træffe kvalificerede videre uddannelsesbeslutninger.

De forskellige overbygningsforløb, udvikler sig med skolens udvikling og elevernes behov. De kræver forkundskaber, erfaringer og praktisk kompetence, større selvstændighed og delvist klarlagte personlige uddannelsesmålsætninger.

spacersmall
erdetligedig

Er det lige dig?

Skolen arbejder efter wysiwyg princippet: What you see is what you get. Elevproduktionerne og ofte også øvelser og midtvejsproduktioner er tilgængelige på vores hjemmeside i en god kvalitet og i hele deres udstrækning.


Du kan ved selvsyn afgøre om du synes du kan få udbytte af vores kurser ved at se og bedømme vores film- og fotogallerier. På den baggrund kan du finde ud af om vi repræsenterer en reel udfordring for dine talenter og vej for netop dine faglige, kunstneriske eller uddannelsesmæssige ambitioner.
Længere er den egentlig ikke.

spacersmall
dinskole

Din skole

Undervisningen foregår hverdage mellem 9 og 15, men huset og værkstederne er åbne for dig hele døgnet. Det giver god frihed og plads til at man også kan lære sig selv nogle ting. De andre elever er mindst ligeså vigtige som inspiratorer og sparringspartnere.

Følg os også på Facebook og Instagram: kbhfilmogfotoskole

spacersmall
nærkontaktfoerdubeslutterdig

Nærkontakt før du beslutter dig?

Du kan få et reelt førstehåndsindtryk på vores website, men seriøse beslutninger om at starte hos os kræver altid et personligt møde mellem dig og skolens lærere på den linje der interesserer dig.

Her kan du gøre dig en mere konkret forestilling om de kursusforløb vi skaber, mærke stedets ånd og få et indtryk af hvad det er for en slags mennesker du skal gennemføre en kreativ opdagelsesrejse sammen med.

Det sidste er meget vigtigt for selvom vi kaster alle vores midler efter stadig bedre og mere udstyr, de bedste lærere og gæstelærere, så er resultatet for dig i den sidste ende mere afhængig af hvad du giver i et skabende teamwork, end hvad du får af skolen og de andre.

Principielt giver vi ingen løfter om hvad vores kursusforløb kan føre til for dig, for det er der kun én der kan afgøre.

spacersmall
skolenerenkunstskoleogdogandandandand

Skolen er en kunstskole og dog.....!

Talent er ikke noget man finder, det er noget man skaber!
Alle kan blive suveræne til noget - Hvis man øver sig ihærdigt nok! 

"The night of the fight, you may feel a slight sting. That's pride fucking with you. Fuck pride. Pride only hurts. It never helps. You fight through that shit."

Marsellus Wallace til Butch i Pulp Fiction

Der eksisterer en gammel debat, udsprunget i den romantiske æra, mellem troen på, at alle kreative handlinger er født af (a) en uigennemsigtig, uforklarlig og guddommelig inspiration eller (b) hårdt arbejde. Hvis det ikke er indlysende i forvejen tror vi på skolen nok mest på den sidste forklaring.

Der er mystiske aspekter involveret i den kreative proces, men ikke så mange som udenforstående tror. Vi tror at der er tre hovedårsager til, at myten om musen er så sejlivet. Den første er, at kunstnere kan være veltalende, men ikke nødvendigvis forstår deres kreative processer godt nok til at forklare dem. Den anden er, at praktiserende kunstnere kan udvikle en overtroiskhed omkring det at formalisere deres metoder. Den tredje årsag kan være kulturinstitutionernes og den enkelte kunstners angst for at miste deres særlige status og magt ved at indrømme overfor sig selv og andre at en del af brændstoffet er deres håndværk og knowhow.

Vi tror på at gode ideer ikke kommer fikse og færdige, men I starten udspringer af din fornemmelse af kunstnerisk potentiale i en hændelse eller er nysgerrighed affødt af en genstand eller et fænomen. Hvis nysgerrigheden er dybfølt og ægte og føles væsentlig for dig, er det næste skridt at udforske feltet, historien, stedet, fænomenet, området, lave research og blive rigtig klog på emnet, tænke dybt over det.

Det meste af det der normalt kaldes kreativitet, kommer af at udforske et konceptuelt rum eller en situation. Det er først her den virkelige kreativitet og de mystiske geniale indfald kommer, der løfter den virkelighed du har beskæftiget dig med ud af trivialiteten,(det som vi alle allerede ved) og gør den til metafor, til noget større og til noget nyt.

"Just think about it deeply, then forget it…then an idea will jump up in your face."

Don Draper i MadMen Season 1, Episode 11: "Indian Summer"

spacersmall
hvadfoererdettil

Hvad fører det til?

Det er det mest FAQ vi bliver stillet overfor.

Vi har været begyndelsen på - eller en del af uddannelsesvejen for en meget stor gruppe af professionelle og veletablerede kulturarbejdere:

Filminstruktører, journalister, manuskriptforfattere, akademiuddannede kunstnere og designere, filmfotografer, reklamefotografer, fotografiske kunstnere og billedjournalister, filmlærere, virksomhedsledere i oplevelsesindustrien, reklamefolk, AD´ere, filmklippere, producere, dokumentarister, locationsscouts, castere m.fl.

Vores skole er så lille at vi ikke kan oversvømme andre uddannelsessteder, men en meget stor del af de elever vi har haft hos os befinder sig pt. midt i deres drømmeuddannelse på grundlag af de kompetencer de tilegnede sig på skolen. F.ex går 11 af skolens tidligere elever på den Danske Filmskole pt (2013) - og vi har i tidens løb sendt mange elever videre på fotouddannelser i DK og udlandet; eksempelvis går mindst 18 af skolens tidligere fotoelever pt på anerkendte skoler i England, Skotland, Sverige og USA)
foruden fotojournalistuddannelsen i Århus og Medie- og Journalisthøjskolen i Kbh.

Vores succes med at befordre professionelle drømmerejser for vores elever, skyldes vores ydmyghed overfor håndværk og knowhow i de fag vi underviser i.

Vores erfaring i 25 år demonstrerer at dem der møder os første gang med usædvanlige og indlysende talenter, alle har dyrket deres interesse, på den ene eller anden måde, mange år før de kom til skolen.

Øvelse gør mester og man bliver det som man gør, hvis man gør det nok og tilstrækkeligt engageret og intensivt.

spacersmall
hvadfoererdetogsåtil

Hvad fører det også til?

At være ung er ikke bare at være målrettet, resultatorienteret og lagt på skinner. At være ung er at være nysgerrig, søgende og lave vilde ting og foretage dristige kursændringer. 

Det er der stadigvæk plads til hos os, som et af de få steder i uddannelsesverdenen! - Og hvis Du ender med at kaste dig velmotiveret ud i en uddannelse som skolelærer, tømrersvend, konditor eller revisor, fordi du fandt dine tyngde og lyst andre steder end du måske havde regnet med da du startede hos os, så har vi stadigvæk fuldført vores mission: At bidrage til at du finder din kurs og realiserer dit personlige potentiale.

spacersmall
mensdugårpåskolenandandand

Mens du går på skolen...

Det er blanding af teori og praktisk produktion på den mest inspirerende måde. Det er professionelle værktøjer og udstyr. Det er spændende og udfordrende øvelser der sigter imod stadig mere elegant bemestring af vores medier. Og det er mulighed for at prøve sig selv og sine ideer af i et kreativt miljø, som både er trygt og tæt, men som ikke desto mindre kræver indhold og kunstnerisk kvalitet som kan leve op til virkelige professionelle forventninger. Det er derfor at skolen har været første trin på den professionelle vej for en skov af unge filmfolk og fotografer og for professionelle og videregående uddannelser der kræver alle de kompetencer som vi er med til at fremelske. Skolen er meget andet end det. Den er også 24/7 gang i den, med alt hvad det indebærer.

spacersmall
andandandandogbagefter
spacersmall
faktafra2019

Hårde kendsgerninger om KBH Film & Fotoskole anno 2019:

Af eleverne der gik ud af skolen i 2018 er 58% allerede nu i gang med professionel uddannelse eller professionelt arbejde med film og fotografi på følgende uddannelser:

DMJX; TV-Medietilrettelægger, KUA; Film- og Medievidenskab, Deutsche Film- und Fernsehakademie, London Film Academy, Sonic Music college, Filmskolen Super8, Lancaster University, Film, Media & Cultural Studies, NEXT Film- og TV produktion, Medie og Kommunikation i Göteborg, Den Russiske Nationale Filmskole i Moskva, DMJX Fotografisk kommunikation, DMJX Fotojournalist, Glasgow School of Art, Bergen Academy of Art and Design, Royal Academy of Art i Haag, Designskolen i Kolding, Multimediedesign på KEA, Digital Media Creative i Karlskrona.                                                  

17% af skolens elever fra 2018 søger stadigt om optagelse på fagligt relevante uddannelser eller søger brancherelevant arbejde. De er selvforsørgende og arbejdende uddannelsessøgende.

21% brugte opholdet på skolen til at forberede sig på tilbagevenden til jobs og allerede påbegyndt uddannelse eller til at afklare sig med henblik på anden videregående eller mellemlang uddannelse.

4% af elever er ude at rejse eller har ikke været mulige at få kontakt med.

Skolen er effektiv som forberedelse til videregående mediefaglig uddannelse. Eks: 80% (20 ud af 25) af KBH Film & Fotoskoles 2018-elever, som søgte Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles fotografiske og Tv-relaterede uddannelser, kom ind i foråret 2019.

Dette tal er 10,5% for samtlige ansøgere til DMJX.

Alene i år er disse skønne mennesker kommet videre:

Magnus Hove Johansson, Anna Cathrine Christiansen, Asger Korsgaard, Marcus Christensen og Mathias Eis blev optaget på DMJX Fotojournalistuddannelsen (5 ud af 12 optagede!) og Zainab Amalie Conteh, Jonas Villadsen, Kristina Pedersen, Oliver Botfeldt, Magnus Mio Slott Nielsen, Frederik Valdemar og Jenny Amdi Sørensen kom ind på DMJX Fotografisk Kommunikation. Derudover er Thomas Vinther, Caja Trier, Katrine Skibsted, Jonatan von Scholten, Alice Spliid Paddison og Jens Olpindo alle blevet optaget på DMJX Tv- og Medietilrettelægger. Pauline Merrildgaard, Emil Aagaard, Astrid Plesner Hansen og Carl Osbæck Adelkilde er startet på Den Danske Filmskole. Amalie Sillat er optaget på London Film Academy, Philip Schnipper på Den Russiske Filmskole i Moskva, Maria Antonsdottir på Bergen Academy of Art & Design, Francesca Schoning på Designskolen i Kolding, Phillip Haj på Glasgow School of Art, David Miedzianogora på Lancaster University, Film, Media and Cultural Studies, Mathias Tegtmeier på London National Film- and Television School Maria Nielsen på Multimedie Design på KEA, Sofi Helberg Olsson på Digital Media Creative i Karlskrona, Christina Elvstrøm på Medie og Kommunikation i Göteborg. Lasse Weis og Louise Krag Mortensen er optaget på Film- og Medievidenskab på KUA.

spacersmall
skolensudstyr

Skolens udstyr

Skolen råder over professionelt udstyr, som alt sammen står til din rådighed 24/7. Gerne til at låne med hjem, når det passer med kursernes tilrettelæggelse og hensynet til de fælles opgaver.

Vi arbejder i et helt dominerende Mac-miljø, på både film- og fotolinjerne.

REDIGERINGS-SUITES:
På filmholdene arbejder vi altid med de nyeste versioner af Final Cut Studio X, Adobe pakken samt Avid Media Composer. Vi har en dedikeret arbejdsstation med Protools og adgang  til iZotope RX 6 Advanced, derudover er der Soundly på alle vores 14 arbejdsstationer.

Der er tilsluttet en arbejdsharddisk til hver station og adgang til fælles server.

KAMERAUDSTYR:
Vi bruger primært to kits; den første er bygget op omkring Black Magic Mini Ursa Pro 4,6K, med mulighed for PL eller EF Mount. Vi har objektiver fra Nikon, Canon, Sigma, Zeiss og Samyang, alt er adapteret til EF Mount og samme filterstørrelse.

Det andet kit indeholder Panasonic GH5, Panasonic XLR adapter til optagelse af professionel  lyd direkte i kameraet. Plus Sigma 18-35, Canon 50mm, metabones EF adapter, som giver mulighed for at bruge alle de andre objektiver.

ANDET UDSTYR:                                                                                                                                    
Sony A7s II, Panasonic Eva 1 5,7K, objektiver fra Panasonic og Voigtländer, Kamera stativer (Manfrotto, Sachtler), Shoulder rigs, Dollyer, Gimbals (Dji, Zhiyun), Droner, Kran, Slider, Carmount, Splash bag.

LYDKIT’S:                                                                                                                                           
Består af Zoom Recorder H6 eller Sound Device MixPre 3, Sennheiser mikrofon, Røde blimp MK II, Dead Cat, Boomstang og Sennheiser AVX Pro microports.

LYSUDSTYR:                                                                                                                                       
Kino Flo 4banks 4ft og 2ft , Diva light, Dedo Lights, Arri lamper, LED-paneler stor og små.

FÆRDIGE FILM:                                                                                                                                    
Vi har siden 2015 lavet DCP’er som vi bruger til vores egen premiere i Grand Teatret, og når eleverne skal sende deres film ud til festivaler. Til netbrug laver vi 4K mastere.

Efter endt forløb bliver de færdige film tilgængelige på vores Vimeo kanal og på skolens hjemmeside.

FOTO:
På fotoholdene arbejdes der på Mac med de nyeste versioner af software fra Adobe. Vi råder desuden over en række kameraer til udlån. Dels moderne, digitale kits fra Canon, men også analogkameraer, fra mellemformat og op til 4x5 storformat. Vi har flashanlæg til inde og ude og fotostudio med baggrunde og vi har professionelle Epson printere til fotoprints i top-professionel kvalitet. Vi har på skolen et mørkekammer, hvor eleverne kan fremkalde farve og sort/hvide film, hvorefter de scanner dem – enten på skolens Imacon X5 scanner eller vores Epson fladbed scannere. 

 

spacersmall

KBH FILM & FOTO SKOLE

Kbh Film & Fotoskole er engagerede elever der mener det alvorligt og arbejder hårdt. Skolen er professionelle lærere som har stærkt fokus på elevernes individuelle intentioner og potentialer. Sådan bidrager skolen til din personlige udvikling, som fotograf eller filmmenneske, eller noget andet som du får åbnet dine øjne for hos os. Skolen er ikke leverandør til hoffet, men er en af de vigtigste platforme i København for udvikling af nyt film og fotograftalent. Vores tidligere elever kommer i overvældende omfang ind på prestigefyldte kunstneriske og professionelle videreuddannelser, herhjemme og i udlandet.

KONTAKT

KBH Film & Fotoskole
Trekronergade 126 F, 1
2500 Valby
Tel:  +45 33 25 05 95  - alle hverdage fra kl 9:00

CVR: 13892539

Mail kontor: info@kbhfilmogfotoskole.dk
Mail Film: film@kbhfilmogfotoskole.dk
Mail Foto: foto@kbhfilmogfotoskole.dk